San Giacomo degli Augusta


< previous > < index > < next >
DSC8867
The Sanctuary
(Plan location #5)