Santa Maria dei Monti


< previous > < index > < next >
DSC_1443
The tabernacle