Santi XII Apostoli


< previous > < index > < next >
1h678543
Through the ornate iron gate into the portico.
(Plan location #1)

(Photo borrowed from internet)
© TripAdvisor